Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Więcej
in­for­mac­ji

Kon­tekst, zasa­dy i wia­do­mości

Ak­tual­ności

Ulotka promocyjna

Ulotkę promocyjną dotyczącą platformy i-EVAL można pobrać tutaj.

 

Nowe wersje językowe w przygotowaniu

Równocześnie z uruchomieniem nowej platformy pracujemy - niestety nieco spowolnieni przez pandemię - wspólnie z ConAct i Niemiecko-Grecką Współpracą Młodzieży nad nowymi wersjami językowymi:
Gdy tylko spotkania młodzieży będą mogły odbywać się na wystarczającą skalę, zostaną przeprowadzone podstawowe badania nad niemiecko-greckimi i niemiecko-izraelskimi spotkaniami młodzieży.

W przyszłości i-EVAL będzie dostępny również w języku greckim i hebrajskim.

O i-EVAL

i-Eval, platforma do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży powstała i została sfinansowana dzięki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przy wsparciu Biura ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą RFN (IJAB) oraz Projektu Ewaluacja podróży młodzieżowych.

Platforma bazuje na wypracowanych od 2005 r. przez PNWM, FNWM, Federalne Stowarzyszenie Kształcenia Kulturowego Dzieci i Młodzieży (bkj) oraz projekt Ewaluacja podróży młodzieżowych narzędzi do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży. 

Dzięki współpracy z projektem badawczym Ewaluacja podróży młodzieżowych możliwy jest ciągły rozwój metod ewaluacji. Proces ten możliwy jest także dzięki kooperacji z Wyższą Szkołą Techniczną (Technische Hochschule) w Kolonii, prowadzącą badania w zakresie edukacji pozaformlanej. W jej wyniku powstały liczne prace naukowe i publikacje książkowe*.

Platforma do Ewaluacji Podróży dla dzieci i młodzieży oparta na platformie i-EVAL powstała i została sfinansowana dzięki Związkowi Pracy Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (aej), Młodzieżowej Komisji aej-NRW, organizacji Młodzież Ewangelicka Nadrenii oraz Młodzież Ewangelicka Westfalii. Platforma znajduje się pod adresem (opens in a new window)i-eval-freizeiten.de.

* Na stronie internetowej www.freizeitenevaluation.de znajdą Państwo informacje o zespole naukowym, odnośniki do literatury przedmiotu, oraz będą Państwo mogli zapisać się do newslettera (tylko w języku niemieckim i angielskim).

Zasa­dy Ewa­lu­ac­ji Międ­zy­nar­odo­wych Spot­kań Młod­zieży

Autorom narzędzia „Ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży” od początku zależało na wypracowaniu metody, która pomogłaby wnioskodawcom i ich współpracownikom w podnoszeniu jakości pracy nad projektem, przy założeniu, że nie będzie ona równocześnie narzędziem służącym kontroli tej pracy. Grupa projektowa (PNWM, FNWM, bkj, Freizeitenevaluation) podczas wspólnego spotkania w lutym 2006 r. w Warszawie przyjęła jednogłośnie poniższe zasady stosowania narzędzia i-EVAL:

  • Celem projektu jest stworzenie prostej i taniej możliwości dla każdego podmiotu przeprowadzenia ewaluacji własnej pracy.
  • Narzędzie ewaluacyjne będzie używane tylko do podniesienia jakości programu, nie będzie natomiast narzędziem nadzoru.
  • Praca z uzyskanymi w procesie ewaluacji danymi wymaga zachowania ich anonimowości. Poufność pracy z danymi odnosi się do wszystkich obszarów i poziomów ich opracowywania.
  • Dane uzyskane przez poszczególne podmioty powinny być na bieżąco zbierane i zestawiane.
  • Zapoznawanie się z danymi oraz ich interpretacja wymaga otwartości i samokrytyki.
  • Ocena i interpretacja odbywa się we współpracy z osobami, których dotyczy.
  • Dalszy rozwój tego narzędzia jest jak najbardziej pożądany, jednak przy zachowaniu standardów naukowych.
  • Każdy użytkownik tego narzędzia zobowiązany jest w zakresie swoich obowiązków do przejrzystego stosowania i zachowania powyższych zasad.