Rejestracja

Utwórz nowe konto

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Zasa­dy Ewa­lu­ac­ji Międ­zy­nar­odo­wych Spot­kań Młod­zieży

Autorom narzędzia „Ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży” od początku zależało na wypracowaniu metody, która pomogłaby wnioskodawcom i ich współpracownikom w podnoszeniu jakości pracy nad projektem, przy założeniu, że nie będzie ona równocześnie narzędziem służącym kontroli tej pracy. Grupa projektowa przyjęła jednogłośnie poniższe zasady stosowania narzędzia:

  • Celem projektu jest stworzenie prostej i taniej możliwości dla każdego podmiotu przeprowadzenia ewaluacji własnej pracy.
  • Narzędzie ewaluacyjne będzie używane tylko do podniesienia jakości programu, nie będzie natomiast narzędziem nadzoru.
  • Praca z uzyskanymi w procesie ewaluacji danymi wymaga zachowania ich anonimowości. Poufność pracy z danymi odnosi się do wszystkich obszarów i poziomów ich opracowywania.
  • Dane uzyskane przez poszczególne podmioty powinny być na bieżąco zbierane i zestawiane.
  • Zapoznawanie się z danymi oraz ich interpretacja wymaga otwartości i samokrytyki.
  • Ocena i interpretacja odbywa się we współpracy z osobami, których dotyczy.
  • Dalszy rozwój tego narzędzia jest jak najbardziej pożądany, jednak przy zachowaniu standardów naukowych.
  • Każdy użytkownik tego narzędzia zobowiązany jest w zakresie swoich obowiązków do przejrzystego stosowania i zachowania powyższych zasad.