Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

מידע אודות i-EVAL

רקע, עקרונות יסוד וחדשות

חדשות

גירסאות שפה חדשות נמצאות בפיתוח!

במקביל להשקה המחודשת של הפלטפורמה, אנו עובדים – למרבה הצער לאט יותר, עקב השלכות מגיפת הקורונה – ביחד עם קוןאקט ומשרד הנוער היווני-גרמני על פיתוח גירסאות בשפות חדשות:

ברגע שמפגשי נוער יצאו שוב לפועל באופן עקבי ויציב, מחקרי בסיס יבוצעו בחילופי נוער ישראלים-גרמנים ויוונים-גרמנים.

מתוך כך, i-EVAL תהיה זמינה בעתיד גם בעברית וביוונית!

 

השקה מחודשת של הפלטפורמה האינטרנטית i-EVAL ב-2 ליוני 2021

לאור הדרישות הטכניות והצרכים הנוכחיים של קבוצות משתמשים שונות, התכנות וההשקה מחדש של i-EVAL יצאו לדרך בשנת 2020. עכשיו הם הושלמו!

הפרויקט מומן על ידי המשרד הפדרלי לנמשפחה, קשישים, נשים ונוער ומבוסס על מאמץ משותף של:

 • IJAB – איגוד עבודת הנוער הבינלאומית בגרמניה
 • FGYO – משרד הנוער הצרפתי-גרמני
 • GPYO – משרד הנוער הפולני-גרמני
 • ConAct – מרכז התיאום לחילופי נוער ישראל-גרמניה
 • משרד הנוער היווני-גרמני
 • פרויקט המחקר "i-konf. International Research on Confirmation Work"
 • מאגר המחקר "Camp Evaluation"
 • הארגון לחקר עבודת נוער בינלאומית transfer e.V.
 • רשת "Schools Exchange for Success"

אנו מודים לכל השותפים על תמיכתם!

 

 

 

 

אודות i-EVAL

i-EVAL, הפלטפורמה האינטרנטית להערכת חילופי נוער בינלאומיים פותחה ומומנה על ידי משרד הנוער הצרפתי-גרמני ומשרד הנוער הפולני-גרמני בשיתוף עם IJAB – איגוד עבודת הנוער הבינלאומית בגרמניה ואיגוד המחקר “Freizeitenevaluation” (הערכת זמן חופשי).

הפלטפורמה מורכבת משיטות ההערכה של מפגשי נוער בינלאומיים, שפותחו מאז שנת 2005 על ידי משרד הנוער הצרפתי-גרמני, משרד הנוער הפולני-גרמני, האגודה הפדרלית לחינוך תרבות נוער בגרמניה (bkj) ואיגוד המחקר “Freizeitenevaluation”. שיתוף הפעולה עם איגוד המחקר “Freizeitenevaluation” מאפשר פיתוח תמידי של שיטות ההערכה. מתוך התהליך נכתבו עד כה מספר רב של עבודות מדעיות ואף ספרים.*

שותפים נוספים לפרויקט:

 • ConAct – מרכז התיאום לחילופי נוער ישראל-גרמניה
 • משרד הנוער היווני-גרמני
 • פרויקט המחקר  “i-konf. Internaional Research on Confirmation Work“
 • הארגון לחקר עבודת נוער בינלאומית  transfer e.V.
 • היוזמה Austausch Macht Schule בייצוגה של הקרן לחילופי נוער רוסיה-גרמניה

פלטפורמה אינטרנטית להערכה של פעילויות ילדים ונוער (ברמה הארצית) המבוססת על i-EVAL מומנה על ידי הנוער הפרוטסטנטי בגרמניה ("Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V.") ועל ידי הועידה למדיניות נוער של ארגון הנוער הפרוטסטנטי בנורדריין-ווסטפליה ("Jugendpolitischer Ausschuss der aej-NRW"), הנוער הפרוטסטנטי בריינלנד והנוער הפרוטסטנטי בווסטפליה. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא תחת: www.i-eval-freizeiten.de.  (בגרמנית בלבד)

*כאן www.freizeitenevaluation.de תוכלו למצוא מידע אודות הצוות המחקרי, סקירת ספרות וכן את האפשרות להירשם לניוזלטר (בגרמנית ובאנגלית בלבד)

עקרונות ההערכה של מפגשי נוער בינלאומיים

כבר מההתחלה, היה חשוב ליוצרי ויוצרות כלי ההערכה לפתח תהליך שיהיה יעיל ותורם למוסדות ולצוותים בשיפור איכות העבודה שלהם. אין כאן כוונה שכלי זה ישומש לבקרה או מעקב. העקרונות הבאים הוסכמו פה אחד על ידי צוות ההיגוי של הפרויקט בחודש פברואר 2006 בוורשה והם העקרונות המנחים לשימוש בכלי:

 • המטרה היא לאפשר לכל ארגון שותף הערכה פנימית באופן נגיש וזול.
 • כלי ההערכה ישומש למטרות שיפור האיכות ולא למטרות מעקב או בקרה.
 • חלה חובה על עבודה זהירה ומוגנת עם הפרטים הנמסרים דרך הכלי. יש לשמור על אנונימיות המשתתפים בכל שלבי העבודה ועיבוד הנתונים. פרטי הארגונים השמתתפים צריכים להשתמר ולהיאסף במהלך הזמן.
 • הידע וההערכה של המידע פתוח ונתון לביקורת עצמית.
 • ההערכה והפרשנות של המידע יתקיימו בשיתוף פעולה עם המשתתפים.
 • פיתוח של הכלי נחוץ, אך חייב להתקיים תחת סטנדרטים מדעיים.
 • כל המשתמש בכלי ההערכה מחויב ליישום עקרונות אלה בתחום אחריותו.