i-EVAL: platforma do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży

Dzięki wykorzystaniu ankiet dla uczestników i kadry i-EVAL, platforma do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży - pomaga organizatorom spotkania w samodzielnym przeprowadzeniu ewaluacji. Wyniki ankiety pozostają anonimowe, są poddawane analizie statystycznej i przedstawione w formie graficznej. Dostęp do platformy jest bezpłatny.