Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Bil­gi

i-EVAL Hak­kın­da

Uluslararası Gençlik Toplantılarının Değerlendirilmesine ilişkin i-EVAL platformu, , IJAB Almanya Federal Cumhuriyeti Uluslararası Gençlik Servisi (Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.) ve Boş Zamanları Değerlendirme Çalışmaları Derneği'nin desteğiyle, Alman-Fransız Gençlik Ofisi (DFJW) ve Alman-Polonya Gençlik Ofisi (DPJW) tarafından geliştirilmiş ve finanse edilmiştir.

i-EVAL Platformu, 2005 yılından bu yana DFJW, DPJW,  Kültürel Gençlik Eğitimi Federal Birliği (bkj) (Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung) ve Boş Zaman Değerlendirme Araştırma Derneği (Forschungsverbund Freizeitenevaluation) (opens in a new window) (EH Ludwigsburg / TH Köln) tarafından geliştirilen uluslararası gençlik değişimleri değerlendirme prosedürlerine dayanmaktadır.
Boş Zaman Değerlendirme Araştırma Derneği ile gerçekleşen iş birliği sayesinde değerlendirme prosedürleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu kapsamda çok sayıda bilimsel makale ve kitap yayınlanmıştır*.

Diğer iş birliği ortakları ise

Çocuk ve Gençlik Boş Zamanları Değerlendirmeleri'ne ilişkin i-EVAL tabanlı platform, Almanya Protestan Gençlik Derneği (Evangelische Jugend in Deutschland e.V. [aej]) ve Kuzey Ren-Vestfalya Gençlik Politikası Komitesi (Jugendpolitischer Ausschuss der aej-NRW) Rheinland Protestan Gençliği ve Vestfalya Protestan Gençliği (Evangelische Jugend im Rheinland und Evangelische Jugend von Westfalen) tarafından gerçekleştirilmiş ve finanse edilmiştir. Bu platform 2020 yılında tamamen yenilenerek yeni bir tasarım ve yeni özellikler kazanmıştır. Bu platforma i-eval-freizeiten.de/ (opens in a new window) adresinden erişebilirsiniz.

www.freizeitenevaluation.de (opens in a new window) adresinde* bilimsel ekip ve kaynakça hakkında bilgi ve ayrıca bültene abone olma imkânı (sadece Almanca ve İngilizce) bulabilirsiniz.

Ulus­lara­rası Genç­lik Değişim­ler­i­nin Değer­len­di­ril­me­si­ne İl­işkin İlk­el­er

Değerlendirme aracının müellifleri için en başından beri kurumların ve çalışanların çalışmalarının kalitesini geliştirmelerine yardımcı olacak bir prosedürü geliştirmek önemliydi. Aracın kontrol amaçlı kullanılması bu hedeflerle bağdaşmaz.  Aşağıdaki ilkeler, Şubat 2006'da Varşova'da proje yönlendirme grubu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir ve i-EVAL için kullanım koşulları olarak geçerlidir.

 

  • Amaç, öz değerlendirme her kurum için mümkün olduğunca kolay ve ucuz hale getirmektir.
  • Değerlendirme aracı, "izleme aracı" olarak değil, yalnızca kalite geliştirme için kullanılır.
  • Verilerle çalışan herkes bu verileri gizli tutmayı taahhüt eder. Gizlilik tüm düzeylerde sağlanır.
  • Her bir kurumun verileri sürekli olarak toplanmalı ve birleştirilmelidir.
  • Verilerin kabulü ve değerlendirilmesi açık olmakla beraber öz eleştiriye dayalıdır.
  • Değerlendirme ve yorumlama, ilgili kişilerle iş birliği içinde gerçekleştirilir.
  • Bu aracın daha da geliştirilmesi istenmektedir, ancak bu sadece belirlenen bilimsel standartlar çerçevesinde yapılmalıdır.
  • Değerlendirme aracını kullananlar, sorumluluk alanları dâhilinde bu ilkelerin şeffaf bir şekilde uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.