Kayıt ol

Yıldız (*) ile işaretlenmiş alanlar zorunludur.

Ulus­la­ra­rası Genç­­lik Değişim­­ler­i­­nin Değer­­len­­di­­ril­­me­­si­­ne İl­işkin İlk­­el­er

Değerlendirme aracının müellifleri için en başından beri kurumların ve çalışanların çalışmalarının kalitesini geliştirmelerine yardımcı olacak bir prosedürü geliştirmek önemliydi. Aracın kontrol amaçlı kullanılması bu hedeflerle bağdaşmaz.  Aşağıdaki ilkeler, Şubat 2006'da Varşova'da proje yönlendirme grubu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir ve i-EVAL için kullanım koşulları olarak geçerlidir.

  • Amaç, öz değerlendirme her kurum için mümkün olduğunca kolay ve ucuz hale getirmektir.
  • Değerlendirme aracı, "izleme aracı" olarak değil, yalnızca kalite geliştirme için kullanılır.
  • Verilerle çalışan herkes bu verileri gizli tutmayı taahhüt eder. Gizlilik tüm düzeylerde sağlanır.
  • Her bir kurumun verileri sürekli olarak toplanmalı ve birleştirilmelidir.
  • Verilerin kabulü ve değerlendirilmesi açık olmakla beraber öz eleştiriye dayalıdır.
  • Değerlendirme ve yorumlama, ilgili kişilerle iş birliği içinde gerçekleştirilir.
  • Bu aracın daha da geliştirilmesi istenmektedir, ancak bu sadece belirlenen bilimsel standartlar çerçevesinde yapılmalıdır.
  • Değerlendirme aracını kullananlar, sorumluluk alanları dâhilinde bu ilkelerin şeffaf bir şekilde uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.