Künye

www.i-eval.eu (opens in a new window)  IJAB– Almanya Federal Cumhuriyeti Uluslararası Gençlik Çalışmaları Ofisi tarafından sunulan bir internet hizmetidir.

 

RStV (Almanya Federal Cumhuriyeti'nde ülke çapında radyo istasyonu ve televizyon lisanslama) yasası TMG'nin (Tele Medya Kanunu) 5. ve 55. maddesinin I ve II fıkrası uyarınca sorumlu kurum:

IJAB – Almanya Federal Cumhuriyeti Uluslararası Gençlik Çalışmaları Ofisi
(Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.)
Godesberger Allee 142-148
D-53175 Bonn
Tel.: +49 228 9506-0
Fax: +49 228 9506-199
E-Mail: 

Dernek kaydı (TDG [Tele Hizmetler Yasası] 6. Madde 1. Fıkrası uyarınca):
Bonn Asliye Mahkemesi VR 3584

KDV Kimlik Numarası (Katma Değer Vergi Yasası'nın 27. Maddesi uyarınca)
DE221645351

Temsil Yetkisi:
Daniel Poli, Şube Müdürü

Yazı İşleri
Judith Dubiski (Medya Antlaşması'nın 18. Maddesinin 2. Fıkrası gereği sorumludur)
Wolfgang Ilg

Tasarım ve Programlama
Cosmoblonde GmbH (yeni pencere açılır) (opens in a new window)

 

Yasal Uyarı

IJAB, bu web sayfasını sürekli olarak güncellemeye ve kullanıcılara çeşitli ve doğru bilgiler sağlamaya çalışmaktadır. Ancak, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Sağlanan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından veya yanlış ya da eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlardan doğan IJAB'a yönelik tazminat talepleri, yazarın kasıtla veya ağır ihmalle hareket ettiği kanıtlanmadıkça hariç tutulur.

Tüm olası yayınlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve bağlayıcı değildir. Sayfaların bazı bölümlerini veya yayının tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme, tamamlama veya silme ya da yayını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkımızı açıkça saklı tutuyoruz.

Atıflar ve Bağlantılar

Yazarın sorumluluk alanı dışındaki yabancı web sayfalarına ("bağlantılar") doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunulması durumunda, yasal yükümlülük ancak yazarın içerikten haberdar olması ve yasa dışı içeriğin kullanımını engelleyebilmesi teknik olarak mümkün ve makul olması durumunda yürürlüğe girecektir. Bu nedenle yazar, bağlantıların oluşturulduğu tarihte ilgili bağlantı sayfalarının yasa dışı içerik içermediğini açıkça beyan eder.

Yazarın, bağlantılı/bağlantı sayfaların(ın) mevcut ve gelecek tasarımı ile içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle yazar, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen tüm bağlantılı/bağlantı sayfalar(ın)daki tüm içerikten açıkça uzaklaşmaktadır. Bu beyan, yazarın kendi web sayfasında yer alan tüm bağlantılar ve referansların yanı sıra yazar tarafından oluşturulan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki yabancı veri girişleri için de geçerlidir.

Yasadışı, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlara ilişkin yasal yükümlülük konusunda atıfta bulunulan sayfanın sağlayıcısı tek başına sorumludur. İlgili yayına yalnızca bağlantılar aracılığıyla atıfta bulunan taraf sorumlu olmayacaktır.