הצהרה בדבר הגנת הפרטיות

1. הגנת הפרטיות במבט אחד "

הערות כלליות

להלן נסקור בקצרה את אופן השימוש בנתונים האישיים שלכם הנאספים כשאתם מבקרים באתר שלנו. נתונים אישיים הם כל הנתונים המאפשרים לזהות אתכם אישית. מידע מפורט בתחום הגנת הפרטיות מוצג בהצהרה בדבר הגנת הפרטיות המצורפת מטה.

איסוף נתונים באתרנו

מי אחראי על איסוף הנתונים שלכם באתר?
עיבוד הנתונים באתר נעשה על ידי מפעיל האתר. פרטי הקשר שלו זמינים במדור "המערכת" של אתר זה.

כיצד אנו אוספים את הנתונים?

נתוניכם נקלטים כשאתם מוסרים אותם באתר, לדוגמה בעת הזנת פרטים בטופס פנייה. נתונים אחרים נקלטים אוטומטית באמצעות מערכות ה-IT כשאתם מבקרים באתר. מדובר בעיקר בנתונים טכניים (לדוגמה, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה או זמן הגלישה בעמוד מסוים). נתונים אלה נקלטים אוטומטית בעת כניסתכם לאתר.

איזה שימוש נעשה בנתונים אלה?

יש נתונים המשמשים לצורך הפעלתו תקינה של האתר, ונתונים אחרים עשויים לסייע בניתוח השימוש שלכם באתר.

מהן זכויותיכם בנוגע לנתונים שלכם?

זכותכם לקבל מידע בלי תשלום על מקור הנתונים המשויכים אליכם והנאגרים, על נמען הנתונים האלה ועל מטרת האיסוף, בכל עת. כמו כן, זכותכם לדרוש לתקן נתונים אלה, לחסום או למחוק אותם. בעניין זה ובכל שאלה אחרת בנוגע להגנת הפרטיות פנו לכתובת המוצגת במדור "המערכת" באתר. מעבר לזה, זכותכם להגיש תלונה ברשות המפקחת הממונה.

2. הערות כלליות ונתוני חובה "

הגנת הפרטיות

מפעילי האתר מייחסים חשיבות רבה להגנה על נתוניכם האישיים, הם נשארים חסויים ומטופלים לפי הוראות החוק בנוגע להגנת הפרטיות ובהתאם להצהרתנו בעניין זה.

בעת הגלישה באתר נקלטים מגוון נתונים אישיים, כלומר נתונים המאפשרים לזהותכם אישית. הצהרת פרטיות זו מסבירה את סוג הנתונים הנאספים ולשם מה הם משמשים. כמו כן, מוצג הסבר על אופן השימוש בנתונים ומטרת השימוש.
נציין שהעברת נתונים באינטרנט (לדוגמה, בתקשורת במיילים) עלולה להיות חשופה לפרצות אבטחה. אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני גישה של צד שלישי לנתונים.

הערה בנוגע לגוף האחראי

הגוף האחראי לעיבוד הנתונים באתר זה הוא:

המרכז לעבודת נוער בין-לאומית של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה (IJAB)
גודסברגר אלה 148-142

בון 53175
טלפון: 0049-228-9506-0
אימייל: info[at]ijab[dot]de

הגוף האחראי הוא אדם או ישות משפטית שמחליט לבדו או בשיתוף אחרים על המטרות ועל האמצעים לעיבודם של נתונים אישיים (לדוגמה, שם או כתובת אימייל).

ביטול הסכמתכם לעיבוד הנתונים

רבים מתהליכי עיבוד הנתונים מותנים בהסכמתכם. עם זאת, אתם רשאים לבטל בכל עת הסכמה שכבר נתתם. לשם כך, די בהודעה פשוטה לאימייל שלנו. אין בביטול ההסכמה כדי לגרוע מחוקיות עיבוד הנתונים עד למועד התקבלות הביטול.

הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת הממונה

במקרה של הפרת הוראות החוק בעניין הגנת הפרטיות, רשאי אדם שחש נפגע להגיש תלונה לרשות המפקחת הממונה על סוגיות ההגנה על הפרטיות במדינת המחוז שבה ממוקם הארגון שלנו. לרשימת הממונים על הגנת הפרטיות ופרטי ההתקשרות עמם ראו כאן:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links... (opens in a new window)

הזכות להעברת נתונים

זכותכם לבקש לקבל לידיכם, או למסור לצד שלישי, את הנתונים שאנו מעבדים אוטומטית על בסיס הסכמתכם או לפי הסכם, וזאת בפורמט מקובל להזנה למחשב. אם בקשתכם היא להעברת הנתונים ישירות לאחראי אחר, נעשה זאת כל עוד הדבר אפשרי מבחינה טכנית.

הצפנת SSL או TLS

אתר זה משתמש בהצפנת SSL או TLS מטעמי אבטחת מידע ולצורך העברה מאובטחת של תכנים רגישים, כגון הזמנות ובקשות שאתם שולחים אלינו כמפעילי האתר. בקישור מאובטח יופיעו https:// במקום http:// בשורת הכתובת של הדפדפן וכן סמל של מנעול.
כל עוד הצפנת SSL או TLS מופעלת, לא יכולה להיות לצד שלישי גישה לנתונים שאתם מעבירים אלינו.

מידע, חסימה, מחיקה

לפי הוראות החוק הקיימות, זכותכם לקבל מידע בלי תשלום על אודות נתוניכם האישיים השמורים במאגר, מקורם, הנמען של נתונים אלה ומטרת עיבודם, ואף על תיקונם, על חסימתם ועל מחיקתם, לפי הצורך, בכל עת. בעניין זה ובכל שאלה אחרת הנוגעת לנתונים האישיים פנו אלינו בכל עת לכתובת המוצגת במדור "המערכת" באתר.

הצהרה בדבר אי-משלוח אימיילים שיווקיים

לפי הוראות החוק, אין להשתמש בפרטי ההתקשרות שפורסמו במדור "המערכת" לצרכים שיווקיים. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לנקוט צעדים משפטיים נגד שולחי חומר שיווקי, באמצעות דואר זבל (ספאם) וכו'.

3. הממונה על הגנת הפרטיות "

הממונה על הגנת הפרטיות לפי חוק:

פרטי הממונה על הגנת הפרטיות בארגוננו הם כדלקמן:
המרכז לעבודת נוער בין-לאומית של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה (IJAB)
מר פרנק רטמן
גודסברגר אלה 148-142
בון 53175
טלפון: 0049-228-9506-110
אימייל: datenschutz[at]ijab[dot]de

4. קליטת נתונים באתר שלנו "

קובצי לוג שרת

מפעיל האתרים קולט ושומר אוטומטית מידע במה שמכונה קובצי לוג שרת שהדפדפן מעביר אלינו אוטומטית.

מידע זה כולל פרטים אלה:

  • סוג הדפדפן וגרסתו
  • מערכת ההפעלה שבשימוש
  • ה-URL של הדף המפנה
  • שם ההוסט של המחשב הגולש
  • שעת הגישה לשרת
  • כתובת IP

נתונים אלה לא ישולבו עם מקורות נתונים אחרים. עיבוד הנתונים נעשה לפי ס' 6 (1) (ו) ל-DSGVO המתיר עיבוד נתונים לצורך קיום הסכם או במסגרת צעדים לקראת הסכם.

טופס פנייה

אם אתם פונים אלינו באמצעות טופס פנייה, אנו שומרים את הפרטים שהזנתם בטופס, לרבות נתוני ההתקשרות שהזנתם, לצורך עיבוד הבקשה ולמקרה של פניות המשך. לא נמסור נתונים אלה לצד שלישי בלי הסכמתכם.

עיבוד הנתונים שהוזנו בטופס יצירת קשר ייעשה בכפוף להסכמתכם (ס' 6 (1) (א) DSGVO) בלבד. באפשרותכם לבטל הסכמה זו בכל עת. לשם כך, די בהודעה פשוטה לאימייל שלנו. אין בביטול ההסכמה כדי לגרוע מחוקיות עיבוד הנתונים עד למועד התקבלות הביטול.

הנתונים שהזנתם בטופס הפנייה יישמרו אצלנו עד שתבקשו שנמחק אותם או עד שתבטלו את הסכמתכם לשמירה הנתונים או עד שתתבטל המטרה שלשמה נשמרו הנתונים (לדוגמה, לאחר גמר הטיפול בפנייתכם). אין בכך כדי לגרוע מתקפותן של הוראות חוק רלוונטיות, בייחוד בנוגע לתקופות שמירה של נתונים.

הרשמה באתר זה

באפשרותכם להירשם לאתר שלנו כדי להשתמש בפונקציות נוספות שבו. אנו נשתמש בנתונים שתזינו לצורך זה לשם השימוש בשירות הרלוונטי בלבד. ההרשמה מותנית בהזנת כל פרטי החובה.

במקרה של שינויים מהותיים באתר, לדוגמה היקף השירות או שדרוגים טכניים הכרחיים, נשתמש בכתובת האימייל שמסרתם בעת ההרשמה כדי ליידע אתכם בפרטי השינוי.

עיבוד הנתונים שנקלטו בעת ההרשמה ייעשה על בסיס הסכמתכם (לפי ס' 6 (1) (א) ל-DSGVO). זכותכם לבטל את הסכמתכם בכל עת. לצורך זה, די בהודעה פשוטה לאימייל שלנו. אין בביטול ההסכמה כדי לגרוע מחוקיות עיבוד הנתונים עד למועד התקבלות הביטול.

הנתונים שנקלטו בעת הרשמתכם יישמרו אצלנו כל עוד אתם רשומים באתר, ולאחר מכן הם יימחקו. אין בכך כדי לגרוע מתקפותן של הוראות חוק בנוגע לתקופות השמירה של נתונים.

מדיניות שמירת הנתונים ואתיקה

במסמך מדיניות שמירת הנתונים והאתיקה שלנו תמצאו מידע על איסוף הנתונים, על סוגיית הנתונים האישיים ועל הצורך בהסכמת ההורים כשמדובר בילדים שטרם מלאו להם 14 שנה.

נוסח לדוגמה לבקשת הסכמה מההורים

אם אתם עורכים סקר באמצעות i-EVAL או באמצעות i-EVAL-Freizeiten בקרב ילדים שטרם מלאו להם 14 שנה, עליכם לבקש את הסכמת הוריהם. הדרך שתבחרו לבקשת אישור ההורים נתונה לשיקולכם. האישורים יישמרו אצלכם, ולא ייבדקו על ידי צוות i-EVAL. אם תבחרו לבקש את הסכמת ההורים באמצעות מכתב, באפשרותכם להשתמש בטופס זה ולהתאימו לצורכיכם.