מידע

www.i-eval.eu הוא מוצר אינטרנטי של IJABהמרכז לעבודת נוער בינלאומית של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה.


האחראי לפי ס' 5 (I) ו-(II) לחוק התקשורת המשודרת (TMG) ולפי ס' 55 לחוק השידור הגרמני:

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Godesberger Allee 142-148
D-53175 Bonn

המרכז לעבודת נוער בינלאומית של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה (IJAB)

שדרות גודסברגר 148-142

בון 53175, גרמניה

טל': +49 228 9506-0

פקס: +49 228 9506-199

אימייל: info[at]ijab[dot]de

רשם העמותות (לפי ס' 6 מס' 1 לחוק שירותי השידור (TDG)):
בית המשפט המקומי בון, מרשם מס' 3584

מספר מס ערך מוסף (לפי ס' 27 לחוק מס ערך מוסף)
DE221645351

מוסמכת מטעם העמותה:
דניאל פולי, ראש לשכת העמותה

המערכת

יהודית דוביסקי (אחראית לפי ס' 18 (2) להסדרי התקשורת בגרמניה (MStV), וולפגנג אילג

עיצוב ותכנות

Cosmoblonde GmbH

הגבלת אחריות

מרכז IJAB עושה כל מאמץ לעדכן את האתר שלו באופן קבוע ולהעמיד לרשות המשתמשים מידע מגוון ומדויק. עם זאת, אין אנו אחראים לעדכניות המידע המוגש, מהימנותו, שלמותו ואיכותו.

IJAB לא יהיה אחראי לכל נזק חומרי או רוחני שעשוי להיגרם משימוש או אי-שימוש במידע המוגש או בשימוש במידע שגוי או חסר, כל עוד לא הוכח שמחבר המידע פעל בזדון או ברשלנות פושעת.

כל תוכן האתר מוגש בלי כל התחייבות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות המפורשת לשנות, להרחיב או למחוק חלק מהעמודים או את התוכן כולו בלי הודעה מוקדמת או להפסיק את הפרסום זמנית או לצמיתות.

הפניות וקישורים

במקרה של הפניות ישירות או עקיפות לאתרים אחרים ("קישורים") המצויים מחוץ לתחום אחריותו של המחבר, לא תחול עליו האחריות לתכנים המקושרים, אלא אם כן הם ידועים למחבר ובאפשרותו הסבירה למנוע גישה לתכנים בלתי חוקיים. לפיכך, המחבר מצהיר מפורשות, כי בעת הוספת הקישור, העמודים המקושרים היו נקיים מתכנים בלתי חוקיים.

למחבר האתר אין כל השפעה על העיצוב הקיים או העתידי ועל התכנים של העמודים המקושרים. לפיכך, הוא מתנער מכל תוכן של עמוד מקושר כלשהו ששונה לאחר הוספת הקישור. הדברים אמורים גם לגבי כל הקישורים המוספים וההפניות לעמודים אחרים בתוך האתר ואף לגבי פרטים שהזינו או כתבו זרים בספרי אורחים, בפורומים וברשימות דיוור שהמחבר פתח.

האחריות לתכנים בלתי חוקיים, שגויים או חסרים, ובייחוד לנזקים שייגרמו מהשימוש או אי-השימוש במידע שכזה, מוטלת על מגיש העמוד המקושר בלבד, ולא על המפנה לאותו פרסום באמצעות קישור.