Εγγραφή

Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη/χρήστριας

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Βασικές αρχές της αξιολόγησης των διεθνών συναντήσεων νέων

Οι δημιουργοί του εργαλείου αξιολόγησης έδωσαν από την πρώτη στιγμή μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη μιας διαδικασίας, που θα βοηθά τους φορείς και τους συνεργαζόμενους/συνεργαζόμενες να αναπτύξουν την ποιότητα της εργασίας τους. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς επίβλεψης. Οι αναφερόμενες αρχές υιοθετήθηκαν ομόφωνα  από τη διευθύνουσα ομάδα του έργου στη Βαρσοβία τον Φεβρουάριο του 2006 και πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως όροι χρήσης του i-EVAL.

  • Στόχος είναι να καταστεί η αυτοαξιολόγηση όσο το δυνατόν πιο απλή και ανέξοδη για κάθε οργανισμό.
  • Το εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάπτυξη της ποιότητας και όχι ως «εργαλείο επιτήρησης».
  • Όσοι επεξεργάζονται τα δεδομένα δεσμεύονται να τα χειρίζονται εμπιστευτικά. Η ανωνυμία είναι εγγυημένη σε όλα τα στάδια.
  • Τα δεδομένα των επιμέρους φορέων συλλέγονται σε συνεχή βάση και συγχωνεύονται.
  • Η ενημέρωση λήψης και η ανάλυση των δεδομένων είναι ανοικτή και αυτοκριτική.
  • Η αξιολόγηση και η ερμηνεία γίνεται σε συνεργασία με τους συμβαλλόμενους / τις συμβαλλόμενες.
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου είναι επιθυμητή, αλλά μόνο τηρώντας τα καθορισμένα επιστημονικά πρότυπα.
  • Όσοι χρησιμοποιούν το εργαλείο αξιολόγησης στον τομέα ευθύνης τους, διασφαλίζουν τη διαφανή εφαρμογή και τη συμμόρφωση των προαναφερόμενων αρχών.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη και να γίνει αποδεκτή η πολιτική της προστασίας των δεδομένων και της δεοντολογίας.