Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Η προστασία των δεδομένων εν συντομία "

Γενικές πληροφορίες

Στις παρακάτω πληροφορίες συνοψίζεται με απλό τρόπο τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά είναι όλα τα δεδομένα εκείνα με τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων θα βρείτε στη δήλωση απορρήτου και προστασίας δεδομένων που παρατίθεται παρακάτω.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων στον ιστότοπο αυτόν;

Η επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται από τον διαχειριστή του ιστοτόπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή αναγράφονται στα στοιχεία έκδοσης του ιστοτόπου (impressum).

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται όταν μας τα γνωστοποιείτε. Για παράδειγμα, όταν τα καταχωρίζετε στη φόρμα επικοινωνίας. Αφετέρου, άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα τεχνολογιών πληροφοριών (ΙΤ) που διαθέτουμε, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται ιδίως για δεδομένα τεχνικής φύσης, όπως πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα του ανοίγματος της ιστοσελίδας. Η συλλογή των δεδομένων αυτών γίνεται αυτόματα τη στιγμή που εισέρχεστε στον ιστότοπό μας.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του ιστοτόπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας επί των δεδομένων σας;

Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση χωρίς χρέωση για την προέλευση, τους παραλήπτες και τον σκοπό συλλογής των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, το κλείδωμα ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Σχετικά με αυτό και άλλα ζητήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στα στοιχεία έκδοσης του ιστοτόπου. Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή στην αρμόδια εποπτική αρχή.

2. Γενικές και υποχρεωτικές πληροφορίες "

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων αυτών αντιμετωπίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά εμπιστευτικό τρόπο και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, καθώς και την παρούσα δήλωση απορρήτου και προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αυτόν, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά είναι εκείνα τα δεδομένα με τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου και προστασίας δεδομένων διευκρινίζει ποια δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα χρησιμοποιούμε. Διευκρινίζει, επιπλέον, τον τρόπο και τον σκοπό της συλλογής αυτής. Επισημαίνεται ότι η μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία) μπορεί να υπόκειται σε κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η ολοκληρωμένη προστασία των δεδομένων σας από παραβιάσεις τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι η:

IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.
(IJAB – Ειδική Υπηρεσία για τις Διεθνείς Δραστηριότητες Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εγγεγραμμένος σύλλογος)
Godesberger Allee 142-148 (οδός, αρ.)
Βόννη Τ.Κ. 53175
Τηλ.: +49 228 9506-0
Ηλ. διεύθυνση: 

Υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλους, καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κ.α.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων

Πολλές από τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων είναι εφικτές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παραχωρήσει. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αρκεί να μας το γνωστοποιήσετε άτυπα με σχετική ηλεκτρονική επιστολή (email). Η νομιμότητα της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι και τη χρονική στιγμή της ανάκλησης δεν θίγεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, ο θιγόμενος έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή. Ως αρμόδια εποπτική αρχή επί ζητημάτων προστασίας των δεδομένων ορίζεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ομόσπονδου κρατιδίου στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας. Ο κατάλογος των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή προς εκτέλεση σύμβασης, είτε προς το πρόσωπό σας είτε προς τρίτους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Η άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτή.

Κρυπτογράφηση SSL και/ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μεταφοράς εμπιστευτικών περιεχομένων, όπως παραγγελίες ή αιτήματα, τα οποία αποστέλλετε σε εμάς ως διαχειριστές της ιστοσελίδας αυτής, χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση SSL και/ή TLS. Η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη όταν η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης μετατρέπεται από «http://» σε «https://» και εμφανίζεται το σύμβολο της κλειδαριάς στη γραμμή διεύθυνσης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL και/ή TLS, δεν μπορούν τρίτοι να διαβάσουν τα δεδομένα που διαβιβάζετε σε μας.

Ενημέρωση, κλείδωμα, διαγραφή

Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν ενημέρωση για τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τους παραλήπτες, καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, και, ενδεχομένως, δικαίωμα διόρθωσης, κλειδώματος ή διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Σχετικά με αυτό και άλλα ζητήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στα στοιχεία έκδοσης του ιστοτόπου.

Αντίρρηση κατά των διαφημιστικών μηνυμάτων

Διά της παρούσης δηλώνουμε την αντίρρησή μας κατά της χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών στοιχείων έκδοσης, με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού ή ενημερωτικού υλικού το οποίο δεν έχουμε ζητήσει ρητά να μας αποστέλλεται. Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων επιφυλάσσονται παντός νόμιμου δικαιώματός τους σε περίπτωση αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών που δεν έχουν ζητήσει, π.χ. μέσω ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Νόμιμος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την εταιρεία μας:

 IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.
(IJAB – Ειδική Υπηρεσία για τις Διεθνείς Δραστηριότητες Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εγγεγραμμένος σύλλογος)
Κος Frank Rattmann
Godesberger Allee 142-148 (οδός, αρ.)
Βόννη Τ.Κ. 53175
Τηλ.: +49 228 9506-110
Ηλ. διεύθυνση: 

3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων "

Νόμιμος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την εταιρεία μας:

 IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.
(IJAB – Ειδική Υπηρεσία για τις Διεθνείς Δραστηριότητες Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εγγεγραμμένος σύλλογος)
Κος Frank Rattmann
Godesberger Allee 142-148 (οδός, αρ.)
Βόννη Τ.Κ. 53175
Τηλ.: +49 228 9506-110
Ηλ. διεύθυνση: 

 

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας "

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των ιστοσελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία διαβιβάζονται σε εμάς αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά είναι:

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • Referrer URL
  • Όνομα του υπολογιστή που πραγματοποιεί την πρόσβαση
  • Ώρα της κλήσης του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να ενοποιηθούν με άλλες πηγές δεδομένων. Τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ που επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης.

 

Φόρμα επικοινωνίας

Σε περίπτωση που μας υποβάλετε κάποιο αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αποθηκεύονται στο σύστημά μας τα στοιχεία που καταχωρίσατε στη φόρμα του αιτήματος συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία του αιτήματός σας και για την περίπτωση που προκύψει ανάγκη διευκρινίσεων. Δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς τη συναίνεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίσθηκαν στη φόρμα επικοινωνίας γίνεται, συνεπώς, αποκλειστικά κατόπιν συναινέσεώς σας (άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, αρκεί να μας αποστείλετε μια άτυπη σχετική ηλεκτρονική επιστολή. Η νομιμότητα της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι και τη χρονική στιγμή της ανάκλησης δεν θίγεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη φόρμα επικοινωνίας παραμένουν σε εμάς μέχρι να ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. αφού διεκπεραιωθεί το αίτημά  σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις -ιδίως οι προθεσμίες διατήρησης- παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εγγραφή στον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, για να έχετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, τα οποία καταχωρίζονται για τον σκοπό αυτόν, μόνο στο πλαίσιο της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως τα υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται κατά την εγγραφή. Ειδάλλως η εγγραφή απορρίπτεται.

Για σημαντικές τροποποιήσεις, π.χ. όσον αφορά το εύρος της προσφοράς, ή τεχνικά αναγκαίες τροποποιήσεις, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικώς.

Η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίσθηκαν κατά την εγγραφή γίνεται κατόπιν συναινέσεώς σας (άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, αρκεί να μας αποστείλετε μια άτυπη σχετική ηλεκτρονική επιστολή. Η νομιμότητα της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι και τη χρονική στιγμή της ανάκλησης δεν θίγεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας και, στη συνέχεια, διαγράφονται. Οι νόμιμες προθεσμίες διατήρησης δεν επηρεάζονται.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Δεοντολογίας

Η «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Δεοντολογίας» μας σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, το θέμα των προσωπικών δεδομένων, καθώς και της υποχρεωτικότητας της συναίνεσης γονέων παιδιών κάτω των 14.

Φόρμα δήλωσης συναίνεσης γονέων

Σε περίπτωση που θέλετε να συμπεριλάβετε συμμετέχοντες κάτω των 14 σε ερωτηματολόγια της i-EVAL ή/και της i-EVAL-Freizeiten, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη συναίνεση των γονέων τους. Επαφίεται σε εσάς ο τρόπος με τον οποίο θα την εξασφαλίσετε. Η συναίνεση που σας έχουν παραχωρήσει οι γονείς παραμένει σε εσάς. Η ομάδα της i-EVAL δεν θα ελέγξει αν όντως έχει παραχωρηθεί η εκάστοτε συναίνεση. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε τη συναίνεση των γονέων μέσω ενημερωτικού εγγράφου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω έντυπο και να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.