Więcej informacji

O i-EVAL

i-Eval, platforma do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży powstała i została sfinansowana dzięki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przy wsparciu Biura ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą RFN (IJAB) oraz Projektu Ewaluacja podróży młodzieżowych.

Wsparcie finansowe:

Platforma bazuje na wypracowanych od 2005 r. przez PNWM, FNWM, Federalne Stowarzyszenie Kształcenia Kulturowego Dzieci i Młodzieży (bkj) oraz projekt Ewaluacja podróży młodzieżowych narzędzi do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży. 

Dzięki współpracy z projektem badawczym Ewaluacja podróży młodzieżowych możliwy jest ciągły rozwój metod ewaluacji. Proces ten możliwy jest także dzięki kooperacji z Wyższą Szkołą Techniczną (Technische Hochschule) w Kolonii, prowadzącą badania w zakresie edukacji pozaformlanej. W jej wyniku powstały liczne prace naukowe i publikacje książkowe*.

Platforma do Ewaluacji Podróży dla dzieci i młodzieży oparta na platformie i-EVAL powstała i została sfinansowana dzięki Związkowi Pracy Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (aej), Młodzieżowej Komisji aej-NRW, organizacji Młodzież Ewangelicka Nadrenii oraz Młodzież Ewangelicka Westfalii. Platforma znajduje się pod adresem i-eval-freizeiten.de

* Na stronie internetowej www.freizeitenevaluation.de znajdą Państwo informacje o zespole naukowym, odnośniki do literatury przedmiotu, oraz będą Państwo mogli zapisać się do newslettera (tylko w języku niemieckim i angielskim).


Więcej informacji:

Zasady Ewaluacji Międzynarodowych Spotkań Młodzieży
Promocja i-EVAL
Publikacje i materiały do pobrania
FAQ


Zasady Ewaluacji Międzynarodowych Spotkań Młodzieży

Autorom narzędzia „Ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży” od początku zależało na wypracowaniu metody, która pomogłaby wnioskodawcom i ich współpracownikom w podnoszeniu jakości pracy nad projektem, przy założeniu, że nie będzie ona równocześnie narzędziem służącym kontroli tej pracy. Grupa projektowa (PNWM, FNWM, bkj, Freizeitenevaluation) podczas wspólnego spotkania w lutym 2006 r. w Warszawie przyjęła jednogłośnie poniższe zasady stosowania narzędzia i-EVAL:

 • Celem projektu jest stworzenie prostej i taniej możliwości dla każdego podmiotu przeprowadzenia ewaluacji własnej pracy.
 • Narzędzie ewaluacyjne będzie używane tylko do podniesienia jakości programu, nie będzie natomiast narzędziem nadzoru.
 • Praca z uzyskanymi w procesie ewaluacji danymi wymaga zachowania ich anonimowości. Poufność pracy z danymi odnosi się do wszystkich obszarów i poziomów ich opracowywania.
 • Dane uzyskane przez poszczególne podmioty powinny być na bieżąco zbierane i zestawiane.
 • Zapoznawanie się z danymi oraz ich interpretacja wymaga otwartości i samokrytyki.
 • Ocena i interpretacja odbywa się we współpracy z osobami, których dotyczy.
 • Dalszy rozwój tego narzędzia jest jak najbardziej pożądany, jednak przy zachowaniu standardów naukowych.
 • Każdy użytkownik tego narzędzia zobowiązany jest w zakresie swoich obowiązków do przejrzystego stosowania i zachowania powyższych zasad.
 • Prawa autorskie dot. narzędzia opracowanego do 2006 roku należą wspólnie do PNWM, FNWM, bkj i projektu „Freizeitenevaluation” („Ewaluacja podróży młodzieżowych”).

Promocja i-EVAL

Bylibyśmy radzi, gdyby rozpowszechnili Państwo informacje o i-EVAL w gronie swoich kolegów, organizacji partnerskich i innych podmiotów!
Tutaj znajdą Państwo wszystkie potrzebne materiały (fragmenty tekstu, obrazy i nasze logo) do swobodnego użytku. Ponadto przygotowaliśmy prezentację PowerPoint, która pomoże Państwu krótko zaprezentować i-EVAL na spotkaniach i warsztatach.

Logo i-EVAL
Obraz - Tytuł i-EVAL (spotkania młodzieży)
Prezentacja PowerPoint – wprowadzenie do i-EVAL

Publikacje i materiały do pobrania

Ulotka i-EVAL

Krótką ulotkę informacyjną na temat platformy internetowej do Ewaluacji Międzynarodowych Spotkań Młodzieży w języku polskim, niemieckim i francuskim znajdą Państwo tutaj.

Spotkanie otwiera perspektywę. Empiryczne spojrzenie na międzynarodową wymianę młodzieży

Wolfgang Ilg, Judith Dubiski.
Publikacja DFJW i PNWM
(2011, wydanie 2 2014)
ISBN: polski: ISBN 978-3-9812076-7-5 // niemiecki: ISBN 978-3-9812076-3-7 // francuski: ISBN 978-3-9812076-5-1  

Międzynarodowe spotkania młodzieży otwierają perspektywy - taki wniosek wynika z badania ewaluacyjnego, które od 2005 r. prowadziły Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM). Ankiety wypełnione przez 5206 uczestników i 719 pracowników zostały poddane analizie i posłużyły za materiał do tej publikacji.

Książki można otrzymać bezpłatnie (wybierając odpowiednią wersję językową) w:
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM): Maria Albers
Niemiecko-Francuskiej Wymianie Młodzieży (DFJW): Sandrine Debrosse-Lucht

Wszystkie trzy wersje językowe można także pobrać jako pdf:
Spotkanie otwiera perspektywy (pdf; 4,9MB)
Begegnung schafft Perspektiven (wyd. 2) (pdf; 4,2MB)
Les échanges ouvrent des perspectives (pdf; 3,2MB)

Prezentacja projektu i podsumowanie jego wyników w formie ulotki

Zwięźle i przejrzyście: Podstawy procesu ewaluacji – najważniejsze wnioski z publikacji „Spotkanie otwiera perspektywy” – dane kontaktowe, linki, odnośniki do literatury – w języku niemieckim, francuskim i polskim.
Ulotkę można pobrać tutaj: język polski, niemiecki, francuski


FAQ

Po co przeprowadzać ewaluację?

Na to pytanie jest wiele odpowiedzi, np.:

 • Aby dowiedzieć się, czy zostały osiągnięte założone cele, czy projekt odpowiadał oczekiwaniom uczestników, a także czy metody, wykorzystywane podczas spotkania, były odpowiednie.
 • Ponieważ wyniki ewaluacji są ważnym elementem zarządzania projektami w danej organizacji. Są one doskonałym materiałem do pracy nad jakością  projektów. Przecież jedno spotkanie się kończy, a drugie zaczyna.
 • Aby móc ubiegać się o wsparcie od potencjalnych sponsorów oraz o dotacje na Państwa przedsięwzięcia i dla Państwa organizacji. Rzetelnie opracowane wyniki ewaluacji mogą być przekonywującym atutem podczas zdobywania nowych środków na kolejne projekty.
 • Ponieważ ewaluacja projektu jest często obligatoryjną częścią sprawozdania finansowego i merytorycznego z projektu.

Same dane statystyczne na niewiele się zdadzą. Wyniki powinny zostać zinterpretowane i przedyskutowane.

Czy w ramach i-EVAL istnieje specjalne zobowiązanie dot. obchodzenia się z danymi?

Autorom narzędzia „Ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży” od początku zależało na wypracowaniu metody, która pomogłaby wnioskodawcom i ich współpracownikom w podnoszeniu jakości pracy nad projektem, przy założeniu, że nie będzie ona równocześnie narzędziem służącym kontroli tej pracy. Grupa projektowa (PNWM, FNWM, bkj, Freizeitenevaluation) podczas wspólnego spotkania w lutym 2006 r. w Warszawie przyjęła jednogłośnie poniższe zasady stosowania narzędzia i-EVAL:

 • Celem projektu jest stworzenie prostej i taniej możliwości dla każdego podmiotu przeprowadzenia ewaluacji własnej pracy.
 • Narzędzie ewaluacyjne będzie używane tylko do podniesienia jakości programu, nie będzie natomiast narzędziem nadzoru.
 • Praca z uzyskanymi w procesie ewaluacji danymi wymaga zachowania ich anonimowości. Poufność pracy z danymi odnosi się do wszystkich obszarów i poziomów ich opracowywania.
 • Dane uzyskane przez poszczególne podmioty powinny być na bieżąco zbierane i zestawiane.
 • Zapoznawanie się z danymi oraz ich interpretacja wymaga otwartości i samokrytyki.
 • Ocena i interpretacja odbywa się we współpracy z osobami, których dotyczy.
 • Dalszy rozwój tego narzędzia jest jak najbardziej pożądany, jednak przy zachowaniu standardów naukowych.
 • Każdy użytkownik tego narzędzia zobowiązany jest w zakresie swoich obowiązków do przejrzystego stosowania i zachowania powyższych zasad.
 • Prawa autorskie dot. narzędzia należą wspólnie do PNWM, FNWM, bkj i projektu „Freizeitenevaluation” („Ewaluacja podróży młodzieżowych”).

Mam pytania / problemy dot. korzystania z i-EVAL. Do kogo mogę się zwrócić?

Najlepszym sposobem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres info@i-eval.eu lub skorzystanie z formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Gdzie zapisywane są dane?

Dane zapisywane są na serwerze znajdującym się na terenie Monachium.

Kto ma dostęp do danych?

Dostęp do danych ma Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą RFN (IJAB) jako podmiot odpowiedzialny za projekt, Domaininhaber und Hosting-Vertragspartner, La Berlinoise jako twórca platformy, a także Projekt Ewaluacja podróży młodzieżowych jako administrator platformy i w celu całościowej oceny danych, jeśli podmioty wyraziły na to zgodę. Ponadto każdy użytkownik podczas tworzenia ewaluacji może zaprosić innych użytkowników do edycji i wglądu do danego spotkania. 

Czy dane są transferowane i zapisywane w sposób zaszyfrowany?

Przepływ danych pomiędzy klientem (czyli komputerem, smartfonem itp.) a serwerem jest szyfrowany w trybie SSL.

Dlaczego (podczas tworzenia nowego spotkania) nie pojawiają się już ankiety do spotkań młodzieży o tematyce kulturalnej, tróstronnych spotkań młodzieży oraz trójstronnych spotkań młodzieży o tematyce kulturalnej?

Z początkiem czerwca 2019 r. wprowadzona została zmiana w sposobie tworzenia nowego spotkania: Na liście rozwijanej "Typ spotkania" znajdą Państwo tylko opcje: "spotkanie młodzieży", "spotkanie młodzieży o charakterze wymiany zawodowej", "szkolenie/ program specjalistyczny" oraz "spotkanie młodzieży (kwestionariusz skrócony)". Po wybraniu właściwego typu ankiety, można uzupełnić ją o tematyczne zestawy pytań - np. z zakresu edukacji kulturalnej lub dla wielonarodowych spotkań młodzieży. Nadal można oczywiście dodawać własne pytania.
W ten sposób platforma i-EVAL zyskała nową możliwość tworzenia pytań w ramach kolejnych zakresów tematycznych, pozostając przy tym przyjazną dla użytkowniów.
Jeśli wcześniej pracowali Państwo na ankietach do spotkań młodzieży o tematyce kulturalnej lub trójstronnych spotkań młodzieży, nie muszą Państwo z tego rezygnować! Proszę wybrać ankietę do spotkań młodzieży i uzupełnić ją o odpowiednie zestawy pytań. Powstała ankieta będzie wyglądać tak samo, jak wcześniej.

Co dokładnie dzieje się z danymi, kiedy wyrażę zgodę, aby wyniki moich ewaluacji mogły być wykorzystywane w ramach projektu badawczego Ewaluacja podróży młodzieżowych?

Kto podczas tworzenia spotkania wyrazi zgodę na anonimową ocenę danych do celów naukowych, pozwala, aby pozyskane dane empiryczne dot. międzynarodowych spotkań młodzieży mogły zostać poddane naukowej ocenie i opublikowane. Podobne analizy miały miejsce już  w latach poprzednich, publikacje na ten temat znajdą Państwo tutaj. W przypadku, gdy planowana jest ocena większej ilości danych, dane ze wszystkich spotkań, których organizatorzy wyrazili na to zgodę, są zestawiane anonimizowane i poddawane ocenie przez zespół projektowy Ewaluacja spotkań młodzieżowych.

Co się stanie, jeśli wyrażę zgodę na udostępnianie wyników mojego spotkania Jednostce centralnej?

Jeśli wprowadzili Państwo w polu „Jednostka centralna” nazwę jednej lub kilka organizacji i zaznaczyli pole zgody na przetwarzanie danych, po zamknięciu przez Państwo ewaluacji podane organizacje mają możliwość wykorzystania anonimowych wyników ewaluacji w zestawieniu ewaluacji wszystkich im przypisanych spotkań. Jednostka Centralna jedynie w ramach takiego zbiorczego zestawienia wyników szeregu spotkań otrzymuje dostęp do danych. Oprócz tego otrzymuje jedynie wgląd do samych wyników ewaluacji i nie może dokonywać zmian w ankietach ani nie ma dostępu do adresów mailowych uczestników ewaluacji. Jeśli Państwo chcą udostępnić wyniki, pozostać jednak jako organizator/organizacja anonimowo, prosimy pozostawić pole „Organizacje partnerskie ” puste. Jednostka centralna nie będzie mogła przyporządkować nikomu spotkanie. (W celu zarejestrowania się jako Jednostka centralna prosimy wypełnić poniższy formularz i o przesłanie go pocztą lub mailem zespołowi i-EVAL).

Jaki jest cel automatycznego zakończenia ewaluacji w momencie braku jakiejkolwiek aktywności w przeciągu czterech tygodni? Dlaczego warto zaznaczyć tą opcję?

Doświadczenie pokazało, że osoby odpowiedzialne za ewaluację spotkania, często zapominają zakończyć ankietę - np. ponieważ chcą być pewne, że wszyscy uczestnicy będą mieć dość czasu na wypełnienie ankiety, a potem nie pamiętają już o tym, aby zamknąć ewaluację. Tak długo, jak ewaluacja nie jest zamknięta, nsad jej wynikami. Dlatego też ewaluacja będzie zamykana automatycznie, jeżeli w przeciągu czterech tygodni, nikt nie będzie edytował ewaluacji lub też wypełniał ankiety. Polecenie to można cofnąć samodzielnie w dowolnym momencie (klikając w symbol kłódki), np. kiedy uczestnicy zgłoszą, że chcą jeszcze wypełnić ankietę.

Jak mogę usunąć spotkanie i co dzieje się z danymi?

W celu usunięcia spotkania trzeba wejść pod danym spotkaniem na „edycję”, na samym końcu strony znajdzie się przycisk „usuń”. Jeśli potwierdzą Państwo następnie usunięcie, spotkanie zostanie nieodwracalnie usunięte wraz ze wszelkimi danymi z systemu. Uwaga: oznacza to, że nie tylko Państwo nie będą już mieli dostępu do danych ale również osoby, które Państwo zaprosili do edycji spotkania, i Projekt Ewaluacji podróży młodzieżowych oraz Jednostki centralne, którym udostępnili Państwo wcześniej wyniki ewaluacji. Usunięte zostaną wszystkie wypełnione przez uczestników i kadrę ankiety oraz kombinacje wyników, w których pojawiało się usunięte spotkanie.

Jak być na bieżąco z informacjami i nowościami dot. i-EVAL?

Warto zapisać się do newslettera Ewaluacja podróży młodzieżowych, w którym regularnie ukazują się (w języku niemieckim) informacje o nowościach i wydarzeniach, związanych z i-EVAL i i-EVAL-podróże młodzieżowe. Zgłoszenia można dokonać tutaj.

 Zapraszamy też do odwiedzania stron internetowych wszystkich partnerów: PNWM, DFJW, IJAB.


Downloads: