i-EVAL: platforma do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży

Dzięki wykorzystaniu ankiet dla uczestników i kadry i-EVAL, platforma do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży - pomaga organizatorom spotkania w samodzielnym przeprowadzeniu ewaluacji. Wyniki ankiet pozostają anonimowe – bliżej o tym w naszej polityce prywatności –, są poddawane analizie statystycznej i przedstawiane w formie graficznej. Dostęp do platformy jest bezpłatny.